Zrealizowane prace

– Przebudowa oraz budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 od przepompowni przy ul. Warszawskiej 108 do komory K-2 przy ul. Bp. Jaworskiego w Kielcach

– Generalny remont części ciśnieniowej kotła parowego OR-10 oraz wykonanie instalacji c.t. w zakładzie DS Smith w Kielcach

– Przebudowa budynku młynowni cementu oraz wykonanie instalacji magazynowania i dozowania środków domielających do młynów cementu w Cementowni Ożarów

– Przebudowa i rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej, parowej, wysokoprężnej zlokalizowanej  na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie

– Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach (2015)

– Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w NSK Bearings w Kielcach (2015)

– Wykonanie instalacji odpylania kotłowni w ZEC w Starachowicach (2015)

– Remont kotła WR-5 w S.P. Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim (2015)

– Modernizacja stacji pomp w kopalni wapienia w Morawicy (2015)

– Wykonanie konstrukcji i obudowy zasypu w kopalni dolomitu Lafarge w Radkowicach

– Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kieleckim Parku Technologicznym (2015)

– Wykonywanie instalacji gazowej w Lhoist Bukowa (2014)

– Wykonywanie instalacji sieci cieplnej w Busko-Zdrój (2014)

– Wykonywanie instalacji sieci cieplnej, węzła c.o.,  c.t.,  c.w.u.  dla Radpec w Radomiu (2014)

– Wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji, c.t., c.o., węzła cieplnego w Hali  E dla Targi Kielce

– Modernizacja miejskiej ciepłowni przy ul. Hauke Bosaka 2A

– Montaż wymiennikowni wraz z siecią preizolowaną dla Zakładów Metalowych Mesko w Skarżysku Kamiennej

– Montaż wymiennikowni wraz z siecią preizolowaną dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier

– Montaż urządzeń technologicznych i klimatyzacyjnych na terenie Cementowni Nowiny

– Montaż wymiennikowni o mocy 300 kW dla  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

– Montaż kotłowni o mocy 165 kW wraz z instalacją c.o. dla Zespołu Szkół w Bliżynie

– Wykonanie instalacji c.o.  wraz  z montażem kotłowni dla Szkoły Podstawowej w Bilczy

– Eksploatacja kotłowni i sieci przesyłowych dla Lhoist Bukowa

– Remont generalny kotła WLM 5 dla NSK Iskra S.A. szt. 3

– Montaż kompletnej kotłowni 115 kW wraz z usługami serwisowymi w budynku SZDW Zgórsku

– Montaż wymiennikowni c.o w budynku kina Romantica

-montaż wymiennikowni wraz z siecią preizolowaną w budynku kina Moskwa , szt. 2

– Montaż wymiennikowni c.w. na terenie DSS Packaging Poland

– Montaż wymiennika na terenie SOAPL ul.Rolna 6

– Remont kotła typu Ruth w Spódzielni Mleczarskiej Końskie

– Serwis kotłowni MSW i A (2 kotłownie o łącznej mocy 2 MW)

– Serwis kotłowni olejowej MAM Kielce w Zgórsku (moc 150 kW)

– Montaż i serwis kotłowni dla WUS Kielce

– Remont kotła WCO-80 na terenie J.W. Bukówka

– Wykonanie remontu kotła OSR-32 w Mesko Skarżysko-Kamienna

– Remont kotła WLM-5 w Koneckich Zakładach Odlewniczych

– Remont kotła NR-5 dla KSM Kielce

– Remont instalacji gazowej w NSK Iskra

CERTYFIKATY